Get Adobe Flash player

OGŁOSZNIE O WYBORZE NAJKORZYTSNIJESZJE OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n. Dostawa mebli wraz z montażem dla
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Dostawa sprzętu komputerowego i tablic interaktywnych wraz z instalacją dla zespołu szkolno-przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie:

Dostawa mebli wraz z montażem
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.07.2017r.

Załączniki:
Pobierz (protokol_z _otwarcia_13_07_2017.pdf)Protokół z otwarcia282 Kb

Ogłoszenie nr 500003393-N-2017 z dnia 12-07-2017 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545693-N-2017
Data: 05/07/2017

Więcej artykułów…