Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

ZWIĄZEK SZKÓŁ NOSZĄCYCH IMIONA DZIAŁACZY

DAWNEJ POLONII WROCŁAWSKIEJ

 

 

 

dpolonia

Związek Szkół powstał 4 czerwca 2001r. Tego dnia podpisane zostało przez dyrektorki trzech wrocławskich szkół, które mają za swych patronów Polaków żyjących w przedwojennym Wrocławiu, stosowne porozumienie. Były to: p.Teresa Trojanowska - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka p. Halina Wiśniewska-Plewniak - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 63 im. Anny Jasińskiej p. Bogumiła Kopacka-Gajec - dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza.


Inicjatywa utworzenia Związku wyszła z SP63, pomysłodawczyniami były p. Halina Wiśniewska-Plewniak - dyrektorka SP63 oraz p. Ewa Skrzywanek - doradca metodyczny nauczycieli historii, koordynatorka działań Otwartej Pracowni Edukacji Regionalnej, istniejącej przy SP63 w ramach WCDN. Otwarta Pracownia wspiera wszelkie działania i inicjatywy dot. edukacji regionalnej i patriotycznej w szkołach podstawowych i gimnazjach wrocławskich, a utworzenie Związku jest właśnie taką inicjatywą.

W latach 60-tych i 70-tych niektórym wrocławskim szkołom nadano imiona "zwykłych-niezwykłych" Polaków żyjących w przedwojennym Wrocławiu. Zwykłych dlatego, że z pozoru nie wyróżniali się niczym szczególnym, a jednak niezwykłych, gdyż byli wyjątkowymi Polakami, wspaniałymi patriotami, pielęgnującymi swoją polskość pośród niemieckich obywateli miasta, nawet za cenę życia. Postacie naszych patronów mogą być przykładem dla uczniów. Taka też była idea powołania Związku.

Po kilku latach odrzucenia przez szkoły wszystkich symboli: sztandarów, hymnów, rezygnacji z używania imion patronów (tendencja masowa w większości szkół), nadszedł ponownie czas kształtowania takich postaw jak szacunek do sztandaru szkolnego, innych symboli szkolnych i narodowych, czas powrotu do tradycji szkolnych i budowania jej nowych elementów. W dzisiejszym świecie, w którym brakuje autorytetów, ukazywanie ludzi zwyczajnych, prostych, ale wiernych przyjętym zasadom, prawdziwych patriotów, jest najbardziej autentyczne. Wokół tych zagadnień budujemy nasze programy wychowawcze, uczymy patriotyzmu i szacunku do własnej przeszłości. Porozumienie naszych szkół realizuje powyższe założenia, a ponadto daje możliwość bliższego poznawania się i współpracy. Projekt nie jest martwym zapisem . Na naszych świętach szkolnych
spotykamy się z "żywą historią" - Polakami przedwojennego Wrocławia, planujemy wspólne przedsięwzięcia, a Prawdy Polaków, które znają nasi uczniowie, mogą stać się katechizmem dla współczesnych wrocławian. Warto o nich pamiętać. W swoich pamiętnikach p. Stanisława Kurpiersowa działaczka Związku Polaków w Niemczech pytała: "Czy aby kto będzie o nas pamiętał ?"


Uczniowie naszych szkół - szkół noszących imiona działaczy Dawnej Polonii Wrocławskiej - pamiętają.