Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

SZKOŁA DLA EKOROZWOJU

 

Jesteśmy szkołą, której nie są obce ekologiczne zachowania, przedkładające się na codzienne nawyki. Od wielu lat angażujemy się w różne akcje, służące podniesieniu naszej świadomości ekologicznej.
 

W roku szkolnym 2015/2016 podjęliśmy starania o międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi" przyznawany w ramach projektu "Eco-Schools" i otrzymaliśmy go we wrześniu 2016r.
 

Certyfikat „Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.   

 

Nasze działania mają charakter spójny i ciągły. Ubiegając się o certyfikat, kierujemy się metodologią 7 KROKÓW:


1. Powołanie lokalnego komitetu/grupy roboczej.
2. Przeprowadzenie audytu ekologicznego (na początku i końcu działań).
3. Opracowanie kodeksu ekologicznego.
4. Opracowanie planu działań i jego wykonanie (realizacja).
5. Monitoring prowadzonych działań.
6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, promocja.
7. Integracja z programem nauczania.

 

Krok pierwszy - 4 grudnia 2015 powołaliśmy komitet roboczy programu „Szkoły dla Ekorozwoju” w składzie:

A.  Uczniowie:

 • Natalia Janiszewska 4a
 • Sara Kozłowska 4b
 • Marta Kobryn 4c
 • Helena Kujawska 5a
 • Julia Słowik 5b
 • Melisa Berezowska 5c
 • Marta Smolińska 6a
 • Maksymilian Wojciechowski 6b
 • Karolina Waśko 6c

B.  Nauczyciele:

 • Edyta Milejska - szkolny koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju
 • Beata Romińska - nauczyciel przyrody

C.  Pracownicy niepedagogiczni:

 •              Beata Piątas - sekretarz szkoły
 •              Alina Nawrot - kierownik gospodarczy
 •              Elżbieta Menke - szefowa kuchni

 

Krok drugi - 4 stycznia 2016r. przeprowadziliśmy wstępny AUDYT EKOLOGICZNY, czyli ocenę stanu środowiska szkoły, przy niewielkiej pomocy i współpracy nauczycieli  oraz pracowników administracji szkoły.

Audyt  podzielony był na 8 kategorii/obszarów:

- INFORMACJE OGÓLNE

- KLASA SZKOLNA

- TOALETA/ŁAZIENKA

- KORYTARZ SZKOLNY

- SKLEPIK I KUCHNIA SZKOLNA

- SEKRETARIAT/DYREKCJA

- DOJAZDY DO SZKOŁY/AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

- TEREN PRZYSZKOLNY   

 

Krok trzeci - opracowanie kodeksu ekologicznego 14.01.2016 na kolejnym spotkaniu komitetu roboczego.

 

Krok czwarty - ustaliliśmy, iż tematem wiodącym w działaniach edukacyjno-ekologicznych w bieżącym  roku szkolnym będzie:  Żywność  - odpowiedzialność oraz transport i aktywność ruchowa. Następnie opracowaliśmy plan działań, który będziemy realizować do końca czerwca 2016r. i mamy nadzieję, że pozwoli on podnieść jakość działań ekologicznych w naszej szkole.

 

 

 

Edyta Milejska