Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

W roku szkolnym 2013/14 w naszej szkole trwa realizacja jednego z pięciu zadań zawartych w Projekcie KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Będziemy zajmować się zadaniem nr 2, które brzmi:  

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach(…) oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.”

Celem zadania jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw, a w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Polska, pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży, znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje, w których – jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia – odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%. W Polsce tempo narastania odsetka otyłych ma istotny statystycznie trend wzrastający.

Idea programu zakłada, że w szkole społeczność szkolna (pracownicy, uczniowie, rodzice) podejmuje wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz podniesienie aktywności fizycznej.

Realizacja programu w ramach zadania 2. objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Projekt prowadzi Instytut Żywienia i Żywności wraz z partnerami:

- Centrum Zdrowia Dziecka,

- AWF w Warszawie,

- Polskie Towarzystwo Diabetyki.

Pomyślne wdrożenie program zgodnie z opracowanymi kryteriamizakończy się uzyskaniem przez szkołę certyfikatu Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.

Liczymy na Państwa wsparcie i włączenie się do działań.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi ulotkami oraz stroną internetową związaną z projektem.