Get Adobe Flash player

 

    Od II półrocza roku szkolnego 2011/2012 szkoła uczestniczy w pilotażowym programie wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych urządzeń telekomunikacyjnych. Program realizowany jest wśród uczniów wrocławskich szkół we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiegowe Wrocławiu. W projekcie uczestniczy 5 wrocławskich szkół (2 gimnazja oraz 3 szkoły podstawowe). W każdej ze szkół podstawowych należało wskazać jedną klasę czwartą.

    W ramach projektu każdemu z uczniów obecnej klasy 4a został powierzony sprzęt komputerowy (notebook), który wykorzystywany jest przez dzieci wyłącznie do celów edukacyjnych. Wychowawcą klasy uczestniczącej w programie pilotażowym jest nauczyciel matematyki oraz informatyki; równocześnie jest on opiekunem pracowni komputerowej. Uczniowie klasy 4a osiągnęli najlepsze wyniki w nauce (średnia klasy za I półrocze) oraz nie sprawiają trudności wychowawczych.

     

 


 

Z MATLANDIĄ MATEMATYKA NAM NIE STRASZNA!

Reportaż z lekcji przeprowadzonej z MATLANDIĄ

 

    

Uczniowie klasy 4a uczą się matematyki z jeszcze większą ochotą, od kiedy mogą przy tym korzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego. Kiedy na początku II semestru zostali wyposażeni w notebooki, w ramach zadania domowego z matematyki mieli wykonywać wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z programu MATLANIA 4. Bajkowa sceneria i animowane elementy, a nade wszystko nauka przez zabawę bardzo spodobały się dzieciom. Najwytrwalsi otrzymali pochwały od nauczyciela.

 

Po świętach Wielkanocnych ustalono się, że nauczyciel matematyki, pani Anna Jakubiec zorganizuje w oparciu o ten program „Mistrzostwa w ułamkach o mianownikach dziesięć, sto i tysiąc”. Na wieść o tym wydarzeniu wszyscy zaczęli pracować jeszcze intensywniej, nikt przecież nie chciał się skompromitować. Nie obyło się bez małych perturbacji, a to mieliśmy trudności z połączeniem z Internetem, a to należało zaktualizować jakieś oprogramowanie. W końcu udało się.

 

Godzina „0” wybiła 18 kwietnia 2012r. na czwartej lekcji. Uczniowie ustawili się przed klasą idealnie równo, czekając na nauczyciela, panowała niespotykana cisza. Wszyscy myśleli: „Żeby tylko Pani się nie rozmyśliła, żeby sprzęt zadziałał”. Nauczycielka pochwaliła uczniów za ich przygotowanie do lekcji. Zaczęło się jak zwykle od czynności organizacyjnych, sprawdzenia obecności, podziału na grupy. I wreszcie nauczycielka włączyła komputer oraz tablicę interaktywną. Uczniowie z niepokojem śledzili każdy jej ruch. Kiedy na tablicy interaktywnej pojawiło się dobrze znane logo „Bajkowej krainy matematyki”, emocje sięgnęły zenitu.  Wytypowani z każdej grupy uczniowie kolejno rozwiązywali zadania z ułamków dziesiętnych. Każdy z nich miał określoną liczbę prób (przydzieloną przez program Matlandia). Za każdą poprawną odpowiedź zespół otrzymywał jeden punkt, natomiast błąd powodował przerwanie zadania. Dodatkowo za medal można było otrzymać 10 punktów.

  

W tym dniu udało się rozegrać tylko dwie konkurencje: „Wskaż liczbę równą podanej” (30.1) i „Przedstaw za pomocą cyfr” (30.2). Zawody kontynuowane były w piątek 20 kwietnia 2012r. Pozostałe trzy konkurencje: „Ile wody wlano?” (30.3), „Wlej do naczynia wodę” (30.4) i „Umieść na osi liczbowej” (30.5) pozwoliły wybrać zwycięską drużynę. Radość z wygranej uwieńczona została wręczeniem dyplomów i pamiątkowymi zdjęciami.

 

Uczniowie byli niezwykle zadowoleni z lekcji. Zaproponowali jednak modyfikację zasad. Pani zgodziła się, aby punktacja za medale była zróżnicowana (5 za brązowy, 10 za srebrny, 15 za złoty). Wspólnie ustalono także, że uczeń, który popełni pierwszą swoją pomyłkę, będzie mógł kontynuować pracę. Kolejne spotkanie z Matlandią już wkrótce! Dzieci powtarzają już następne tematy, wyrażenia dwumianowane i porównywanie ułamków, do rozgrywek wewnątrzklasowych.