Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

PROJEKT "BEZINWESTYCYJNE OSZCZĘDZANIE ENERGII

W SZKOŁACH DOLNOŚLĄSKICH"

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła nasza bierze udział w programie „Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach dolnośląskich” realizowanym przez członków Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Dolnośląski we Wrocławiu. Projekt jest częściowo dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

                   W ramach tego projektu młodzież będzie poznawała problemy obciążeń środowiska związane ze zużyciem energii oraz proste sposoby oszczędzania energii, które wprowadzi w życie w swojej szkole a także aktywnie włączy się do propagowania oszczędzania energii w domach. W szkole została powołana Grupa Energetyczna składająca się z 9 uczniów, przedstawiciela administracji, oraz szkolnego koordynatora – pani Edyty Milejskiej.

Uczniowie należący do Grupy Energetycznej:

  1. Jagna Sobel
  2. Monika Zborowska
  3. Anna Niezgoda
  4. Daria Cyrnek
  5. Monika Zimoch
  6. Katarzyn Żukowska
  7. Natalia Skowrońska
  8. Gabriela Kiedos
  9. Monika Kowalczyk

                   Podczas spotkań edukacyjnych prowadzonych przez członków Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Dolnośląski we Wrocławiu przekazywana będzie wiedza dotycząca problemów energetycznych, ochrony środowiska, konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, prezentowane będą doświadczenia chemiczne dotyczące uzyskiwania energii, a w części warsztatowej odbywać się będą ćwiczenia praktyczne i dyskusje. Grupa Energetyczna  biorąca udział w spotkaniu będzie przekazywała wiadomości uzyskane podczas spotkań edukacyjnych, inicjowała w szkole działania mające na celu oszczędzanie energii.

                   Pierwsze spotkanie odbyło się w naszej szkole 17 października 2012. Wzięły w nim udział 4 szkoły wrocławskie.  Poświęcone ono było sprawom organizacyjnym i wprowadzeniu do projektu. Informacje o projekcie przekazał Wiceprezes Zarządu OD PKE

dr inż. Aureliusz Miklaszewski. Uczniowie wysłuchali również prelekcji mgr Krystyny Haladyn „ Proste sposoby oszczędzania energii”. W czasie pracy w grupach zastanawiali się, jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wody w szkole i w domu. Powstały bardzo ciekawe pomysły.

Następne spotkanie odbędzie się pod koniec listopada. Na to spotkanie uczestnicy mają przygotować program działań w szkole a także dokonać pierwszego odczytu liczników zużycia wody, energii elektrycznej i gazu w placówce. Takie odczyty będą dokonywane na początku i końcu każdego miesiąca.

 W czasie trwania projektu zorganizowane zostaną konkursy dla wszystkich uczniów szkoły.

Podsumowanie projektu nastąpi w czerwcu 2013.