Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

 Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole od 1 września 2012 jest realizowana innowacja pedagogiczna będąca elementem projektu Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE, realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.5 – projekty innowacyjne od 1 marca 2011 r.

        W etapie wdrożenia Projektu, trwającym od 1 stycznia 2012 r., do Projektu zakwalifikowano 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. W województwie dolnośląskim na liście wylosowanych szkół znalazło się 15 placówek – wśród nich także Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu.

Projekt EDUSCIENCE jest jednym z największych projektów edukacyjnych w Polsce, jak również projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej. Projekt zapewnia „żywe” i fascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic z całej Polski podjęciem studiów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży wymaga zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi. Projekt EDUSCIENCE umożliwia opracowanie, pilotażowe wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej.

 Na platformie umieszczane są lekcje z zakresu geografii, chemii, fizyki, biologii, matematyki i przyrody przygotowane przez pracowników naukowych Instytutów PAN zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet, tj. Geofizyki, Nauk Geologicznych, Oceanologii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Nigdy wcześniej uczniowie nie mogli korzystać bezpośrednio z wiedzy naukowców-praktyków, którzy, na co dzień zajmują się naukami przyrodniczymi, osiągają sukcesy na skalę międzynarodową, w praktyce stosują wiedzę akademicką. Dostęp do wiedzy takich ekspertów niesie ze sobą ogromną wartość edukacyjną.

Platforma Eduscience zawiera filmy z wypraw naukowych pracowników PAN, pliki audio, kursy e-learningowe oraz daje możliwość organizowania telekonferencji umożliwiających zadawanie pytań znanym naukowcom PAN i bezpośrednią z nimi interakcję, możliwość prowadzenia w czasie rzeczywistym transmisji z przeprowadzanych przez pracowników PAN eksperymentów i badań.

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem oraz zestaw do monitoringu przyrodniczego. Zostały zakupione profesjonalne kamery, dzięki którym możliwa jest transmisja lekcji on-line prowadzonych w obserwatoriach Polskiej Akademii Nauk. W trakcie realizacji projektu zorganizowanych zostanie 12 festiwali nauki oraz 64 pikników Eduscience w zakresie nauk przyrodniczych. Uczniowie szkół biorących udział w projekcie mają możliwość odwiedzenia obserwatoriów geofizycznych w trakcie 250 wycieczek dydaktycznych (po jednej dla każdej klasy biorącej udział w projekcie).

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy atrakcyjności zajęć lekcyjnych i zwiększenia zainteresowania dziewcząt i chłopców naukami matematyczno-przyrodniczymi. Będzie to możliwe m.in. poprzez:

  • - urozmaicenie zajęć dzięki włączeniu w treść lekcji m.in. gier, quizów oraz lekcji on-line z naukowcami;
  • - uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej;
  • - możliwość uczestnictwa w procesie badawczym (obserwacja pracy naukowca w czasie rzeczywistym);
  • - możliwość prowadzenia własnych pomiarów dzięki zestawom monitoringu przyrodniczego;
  • - udział w piknikach EDUSCIENCE i festiwalach nauki;
  • - udział w wycieczce dydaktycznej;
  • - możliwość wzięcia udziału w wyprawie polarnej na Spitsbergen (dla laureatów konkursów).

W SP63 projekt jest realizowany w klasie IVb podczas lekcji: matematyki i przyrody.  Zakres programowy z tych przedmiotów będzie realizowany tak samo, jak w innych klasach (te same podręczniki), ale w ramach programu na lekcji korzystać będziemy z zasobów platformy e-learningowej, uczniowie będą prowadzić monitoring przyrodniczy, a klasa będzie uczestniczyć w jednym Pikniku Naukowym i jednej wycieczce naukowej.

W załączniku prezentacja dotycząca programu

 

Relacja z wycieczki do Krakowa i Ojcowa

Załączniki:
Pobierz (EDUSCIENCE.pdf)EDUSCIENCE.pdf3047 Kb