Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

DZIECI DLA KLIMATU

Dzieci dla Klimatu to pilotażowy program edukacyjny pod patronatem Miasta Wrocławia i europejskiej organizacji Climate-KIC, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań zawiązanych z klimatem. 

Nasza szkoła bierze udział już w drugiej edycja programu, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i zakłada kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie zrównoważonego transportu, czyli przyjaznych środowisku form przemieszczania się.

Program składa się z dwóch części- zajęć dydaktycznych i zadań tzw. „ligi klas”.

W I semestrze 2015/16 roku wszystkie klasy 1-6 realizowały część dydaktyczną, która polegała na przeprowadzeniu przez wychowawców 4 lekcji o następującej tematyce:

 

  • Przemieszczanie się w życiu codziennym, charakterystyka form przemieszczania się.
  • Transport we Wrocławiu.
  • Środki transportu a emisja zanieczyszczeń.
  • Zrównoważony rozwój w transporcie i wpływ transportu na przestrzeń miejską.

 

Realizacja zajęć dydaktycznych obejmowała również zadania, które uczniowie rozwiązywali indywidualnie, w domach (tzw. karty pracy).

Każdy uczeń otrzymał podręcznik z materiałami dotyczącymi tych 4 lekcji a także prezent, zestaw lampek do roweru i odblaskowe kamizelki. Natomiast nauczyciele - wychowawcy też otrzymali podręcznik i prezent pendrive z wgranymi materiałami. Do każdej lekcji organizatorzy przygotowali prezentację.W listopadzie 2015 została przy szkole zamontowana stacja naprawy rowerów.

Druga część programu polega na rywalizacji w konkurencjach ligi klas. Zadania realizowane podczas ligi klas mają charakter w dużej mierze plastyczny i będą oceniane na dwóch poziomach- klasy I-III i IV-VI. W ramach podsumowania programu planowane jest zorganizowanie pikniku rowerowego.

W ramach programu edukacyjnego ”Dzieci dla Klimatu” o zrównoważonej mobilności uczniowie klas I - III wykonywali makietę przestrzenną okolic szkoły.

Podczas makietowania zaznaczały miejsca niebezpieczne na terenie przylegającym do szkoły. Na podstawie wykonanej analizy zastanawiały się w jaki sposób należałoby poprawić bezpieczeństwo na terenach przylegających do szkoły. Przygotowanie makiety przez uczniów to pierwsze z czterech zadań w rywalizacji wewnątrzszkolnej w ramach programu.

Galeria zdjęć z II semestru roku szkolnego 2015/16

                                                                                                                                

koordynatorzy: Edyta Milejska, Elżbieta Mierzwa

 

I edycja programu - rok szkolny 2014/15

 

Odbiorcy programu:

·         uczniowie szkół podstawowych, pośrednio ich nauczyciele i rodzice

Czas trwania:

·         IX 2014- VI 2015 (rok szkolny 2014/2015)

Realizowane zagadnienia:

1.     Co to jest energia?

2.     Skąd energia pochodzi i gdzie jest produkowana?

3.     W jaki sposób zużywamy energię?

4.     W jaki sposób mierzymy zużycie energii?

5.     Dlaczego należy oszczędzać energię i w jaki sposób możemy to robić?

Sposób realizacji programu:

·         zajęcia w szkole

·         karty pracy dla rodziny (w domu)

·         rywalizacja w lidze klas

·         konkurs międzyszkolny

Korzyści płynące z udziału w programie:

·         dzieci świadome ekologicznie pod względem korzystania z energii

·         poznanie sposobów oszczędzania energii w domu i wyliczenia wysokości oszczędności

nagrody dla uczniów uczestniczących w programie oraz wyróżnienia dla najbardziej aktywnych

 

Program edukacyjny Dzieci dla Klimatu jest jednym z projektów realizowanych w ramach projektu Transition Cities oraz opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Założeniem projektu jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii.

Dzieci uczestniczące w programie, podczas zajęć w szkole, poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki korzystania z dóbr naturalnych wykorzystywanych w energetyce. Dzięki praktycznym zadaniom będą uczyły się zagadnień związanych z produkcją, zużywaniem i oszczędzaniem energii w domu i szkole. Adresatami programu są również pośrednio nauczyciele i rodziny dzieci uczestniczących w programie.

Partnerem programu jest organizacja Climate-KIC, której zadaniem jest stworzenie trwałego wzrostu poprzez łagodzenia zmian i redukcji niskiej emisji.