Szkoła Podstawowa nr 63
im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu
Kontakt
Menu

Obiady

Koszt obiadu

STYCZEŃ

18 dni (2 - 25.01) x 4,50 zł = 81,00 zł

Wpłaty na konto należy dokonywać

PKO BP 66 1020 5226 0000 6802 0416 1253

w terminie

2 – 4.01.2019 r.

W tytule wpłaty proszę podać

imię i nazwisko dziecka, klasę i okres, za który jest wnoszona wpłata.

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁAT

W POWYŻSZYM TERMINIE.

Dziękuję