Szkoła Podstawowa nr 63
im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu
Kontakt
Menu

Obiady

Konto bankowe-obiady

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Anny Jasińskiej
ul. Mennicza 21-23, 50-057 Wrocław

PKO BP 66 1020 5226 0000 6802 0416 1253

Koszt obiadu

CZERWIEC

14 dni (4-21) x 4,50 zł = 63,00 zł

Wpłaty na konto należy dokonywać

PKO BP 66 1020 5226 0000 6802 0416 1253

w terminie

21 - 30.05.2018

W tytule wpłaty proszę podać:

Imię, nazwisko, klasę i okres, za który jest wnoszona wplata

Uwaga!

Informacje w sprawie odliczeń pod nr tel. 71 798 68 57 wew. 113 lub intendent@sp63.wroc.pl