Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

 

Misja szkoły:
W pracy z naszymi uczniami kierujemy się łacińską sentencją: NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS - Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Staramy się przygotować ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz jej umiejętnego wykorzystania w dalszej edukacji oraz codziennym życiu. Oprócz wyposażenia ucznia w potrzebną wiedzę i umiejętności kształtujemy jego prospołeczną, proobywatelską i proeuropejską osobowość. Naszych uczniów uczymy poszanowania godności drugiego człowieka, szacunku dla tradycji rodzinnych, szkolnych, regionalnych i państwowych, szacunku dla dorobku kultury własnej i innych narodów. Uczymy uczciwości, odpowiedzialności, samodzielności, tolerancji, umiejętności pracy w grupie, wrażliwości na krzywdę i pomoc potrzebującym oraz szacunku dla przyrody.

 

 • Oferta podstawowa obejmuje:

 • Zajęcia pozalekcyjne:

  1. Przedmiotowe: matematyczne (m.in. "Szare komórki do wynajęcia", informatyczne, polonistyczne (m.in. "Kreatywne pisanie", ortograficzne), dziennikarskie, przyrodniczo - ekologiczne, turystyczne, historyczno - regionalne, plastyczne, językowe (j. angielski, j. niemiecki).

  2. Sportowe: gry i zabawy ruchowe dla klas 1 - 3, siatkówka, koszykówka, taniec, szachy.

  3. Artystyczne: chór, nauka gry na gitarze, zespół wokalno - instrumentalny.

  4. Inne: ART (trening postaw prospołecznych), zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty.

  5. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia edukacyjno - wspierające.

 •  

  Realizowane programy:

  •Eduscience – program dotyczący podnoszenia kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii

  •Międzynarodowy program Destination ImagiNation - OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia

  •Wrocławski program edukacyjny kładący nacisk na rozwój artystyczny „Od inspiracji do kreacji” w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej (WKE)

  •Wrocławski program „Szkoła w mieście”

  •Wrocławski program pilotażowy wykorzystania sprzętu komputerowego podczas zajęć edukacyjnych

  •Wojewódzki program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

  •Ogólnopolski program „Szkoła Ucząca Się” we współpracy z CEO

  •Dolnośląski program „Bezpieczna szkoła”

  •Dolnośląski program „Szkoła wspierająca turystykę”

  •Ogólnopolski program „Cały Wrocław czyta dzieciom”

  •Wrocławski program „Język maszyn”

  •Wrocławski projekt kulturowy „Młodzi obywatele kultury”

  •Szwajcarsko - Polski Program ( KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym

  poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

   

  Dodatkowe zajęcia w szkole:

  1. Zajęcia odpłatne:

  - dodatkowe godziny języków obcych,

  - zajęcia na basenie,

  - ceramika.

  2. Zajęcia wspierające z przedmiotów wiodących prowadzone w ramach godzin z Karty Nauczyciela

  3. Osiągnięcia szkoły:

  - bardzo wysoki poziom nauczania – średnia ze sprawdzianu po klasie szóstej corocznie wyższa od średniej miasta. SP 63 po sprawdzianie szóstoklasisty zajmuje czołowe miejsce wśród publicznych szkół podstawowych.

  - brak wagarów i ocen nagannych zachowania.

  - I miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Twórczego Rozwiązywania Problemów oraz udział drużyn w światowym finale w Knoxville, w USA i w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności w Pekinie.

  - ogólnoszkolne Biesiady.

  - Drzwi Otwarte.

  - działania w ramach Dolnośląskiego oraz Szkolnego Festiwalu Nauki (pokazy interaktywne na terenie SP 63).

  - sukcesy szkolnego chóru „Crescendo”.

  - sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

  - duża liczba oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych.

  - wysoki poziom uroczystości szkolnych.

  - współpraca z rodzicami.

  - współpraca z Dawną Polonią Wrocławską, parafiami, Dolnośląską Biblioteką Publiczną oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi Wrocławia.

  - systematycznie przeprowadzany egzamin na kartę rowerową.