Get Adobe Flash player

historia

PROJEKT DLA KLAS 4-tych

KONKURSY PLASTYCZNO – HISTORYCZNE

odnoszące się do polskiej kultury:

 

I „Poczet królów Polski we współczesnej konwencji”

 

     1. Adresat:przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, MDK-i

     2. Warunki uczestnictwa:uczniowie wykonują  portrety wybranych władców, 
|   w dowolnej technice na płaszczyźnie: technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej.
    Wybrani władcy  powinni być  przedstawieni we współczesnej stylizacji, konwencji.
    Plansza (maksymalny format 100 x 70, minimalny A3) lub folder w dowolnym formacie.
    Przy ocenie brane będzie pod uwagę: zgodność z tematem, kreatywność, estetyka

Każda placówka przesyła jedną pracę zbiorową lub 1-3 prac indywidualnych (SP w dwóch kategoriach - kl.1-3 i 4-6).

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

Termin dostaerczania prac do 2 listopada 2016 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagradzane i eksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2016 r.

 

II „Ilustracje do literatury dziecięcej okresu międzywojennego”

 

1.  Adresat:przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja.                   

2. Warunki uczestnictwa:uczniowie wykonują w dowolnej technice na płaszczyźnie: malarskiej, rysunkowej lub graficznej ilustracje do wybranego fragmentu literackiego (bajki, baśnie, legendy, opowiadania, poezja itd.). Praca musi zawierać fragment wybranego tekstu (osobno dołączony tekst w formacie A4, czcionka np. Times New Roman 14) i ilustrację. Format pracy A3. 

 

 

Każde placówka przesyła jedną pracę zbiorową lub 1-3  prac indywidualnych (SP
w dwóch kategoriach- kl.1-3 i 4-6).

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.

 

Termin dostarczania prac do 2 listopada 2016 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagradzane i eksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2016 r.

 

III „Kulturalna Polska okresu międzywojennego – strona tytułowa gazety”

 

1.  Adresat:szkoły podstawowe klasy 4-6,  gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, MDK-i.      

2. Warunki uczestnictwa:uczniowie wykonują stronę tytułową gazety (tytuł może pochodzić z okresu międzywojennego lub może być wymyślony przez autora). Strona powinna zawierać informacje o ważnych i prawdziwych wydarzeniach, postaciach, miejscach związnych z życiem kullturalnym II RP. Należy zwrócić uwagę na formę, język, czcionkę, liternictwo, fotografie, rysunki  nawiazujące do epoki. Format od A4 do A3.

 

Każda szkoła przesyła 1-3 prac indywidualnych lub zbiorowych.

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie

 

Termin dostarczania prac do 2 listopada 2016 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagradzane i eksponowane w Kościele Garnizonowym

         od 11 listopada 2016 r.

 

 

 

KONKURS LITERACKI dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (uczniów, nauczycieli)

 

IV „Kulturalna Polska po 1918” - scenariusz krótkiej sztuki teatralnej, performance, happeningu, kabaretu, skeczu.

 

1.    Adresat:gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

2.Warunki uczestnictwa:Scenariusze powinny być inspirowane wydarzeniami, postaciami, zjawiskami kulturalnymi okresu II RP.

 

Każda szkoła przesyła 1-3 scenariuszy (scenariusz zbiorowy lub indywidualny).

Do prac dołączona musi zostać zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie

 

Termin dostarczania prac do 2 listopada 2016 r. na adres:

SP nr 63 ul. Mennicza 21/23 Wrocław.

Najlepsze prace będą nagradzane i eksponowane w Kościele Garnizonowym

         od 11 listopada 2016 r.

KONKURS dla szkół  „RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI  2016”

 

Adresatem konkursu są uczniowie wszystkich typów szkół.

W konkursie biorą udział drużyny szkolne wraz z opiekunem.

Jury złożone z przedstawicieli władz miasta, WCDN oceniać będzie:

•        stroje, kostiumy

•         akcenty związane z historią Polski, ważnymi postaciami z literatury, sztuki itd.

•        przedstawienie symboli narodowych

•         rekwizyty kojarzące się z niepodległością

•         barwność i pomysłowość korowodu

•         postawę uczestników

•         w roku ESK prosimy o zwrócenie uwagi na wrocławskich przedstawicieli kultury  w okresie 1945-2016