Get Adobe Flash player

Działania z programu wychowawczego zrealizowane w klasie III b

w II semestrze roku szkolnego 2016/17:

Luty:

- II Szkolny Turniej Kreatywności - korowód kapeluszy, warsztaty twórczego myślenia, udział drużyn "Wystrzałowa siódemka" i "FC gol" w "Wyzwaniach na już". Zajęcie II miejsca w kategorii klas III.

- Bal karnawałowy - zabawa taneczna. Samodzielne przygotowanie słodkiego poczęstunku - mufinki w czekoladzie, zdobienie.

- Fluoryzacja zębów (4) - pielęgniarka szkolna.

 

- Apel "Bezpieczne ferie". Nagrodzenie laureatów szkolnego konkursu recytatorskiego (Natasza Marszalska - III miejsce w kategorii klas III). Rozdanie poczty walentynkowej.

Marzec:

- Udział w konkursie plastycznym "Wrocław kochamy nasze miasto" w formie kolażu 100x70 cm, współorganizator Towarzystwo Miłośników Wrocławia pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia. Udział w głosowaniu internetowym. Wyróżnienie (zajęcie IV miejsca). Kolaż na wystawie plenerowej na ul. Świdnickiej.

- Klasowy Dzień Kobiet - życzenia, kwiaty, słodki poczęstunek.

 

 

- Udział ucznia Jakuba Orłowskiego w Ogólnopolskim Konkursie online Maks Matematyczny na zaproszenie organizatorów Alfika. Zajęcie 25 miejsca w województwie.

 

- "Dzień Zdrowej Nerki"- pogadanka jak dbać o swoje nerki, fragmenty filmu "Było sobie życie..." Wykonanie prac plastycznych "Moja aktywność ruchowa".

 

- Jakie obowiązki ma właściciel psa? - udział w konkursie plastyczno-edukacyjnym "Pies w mieście" organizowanym przez Straż Miejską Wrocławia. Wyróżnienie dla Nataszy Marszalskiej.

 

- Współpraca klas starszych z młodszymi - Dzień Liczby Pi.

 

 

 

- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur (15 uczniów).

- Fluoryzacja zębów (5) - pielęgniarka szkolna.

 

- Udział uczniów w imprezie muzycznej Mini Playback Show - na powitanie wiosny.

- Udział w konkursie matematycznym dla uczniów klas III. Wyłonienie 3 uczestników do etapu szkolnego (W. Sztrekier, J. Orłowski, R. Rafner).

- Udział w konkursie ortograficznym dla uczniów klas III "Poszukiwany mistrz ortografii" - zorganizowanym przez nauczycieli świetlicy (9 uczniów) - nagrodzeni Zofia Zimoch, Wojciech Sztrekier.

- Lekcja Muzealna w Panoramie Racławickiej w ramach projektu edukacyjnego Szkoła w Mieście.

- Wyjście do Teatru Lalek na przedstawienie Piękna i Bestia w ramach projektu edukacyjnego Szkoła w Mieście.

Kwiecień:

- Zielona Szkoła w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju (warsztaty czerpania papieru w Muzeum Papiernictwa, wycieczki autokarowe do kopalni złota w Złotym Stoku, kopalni węgla w Nowej Rudzie, do Parku Miniatur w Kłodzku/warsztaty modelarskie w Minieurolandzie)

- Polskie obyczaje i tradycje. Wielkanoc, a w niej tradycje Wielkiego Tygodnia - zajęcia z edukatorką projektu "Edukacja do starości. Wrocław Miastem Pokoleń".

- Wielkanocne warsztaty zdobienia zajączków.

- Udział w zakupach na szkolnym kiermaszu książek, akcja 100 tys. elementarzy do nauki czytania i pisania "Książki dla Gwinei".

- Fluoryzacja zębów (6) - pielęgniarka szkolna.

 


 

- Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

 

 

Maj:

 

- Udział w akcji "Rowerowy maj" 4.05 - 31.05.2017r. – uzyskanie tytułu Najbardziej rowerowej klasy w szkole.

 

- Udział uczniów w XV Festiwalu Teatrów Szkolnych "Zielona Gęś" odbywającego się w Auli Zespołu Szkół nr 1 - (13 uczniów).

 

- VI Międzynarodowy Przegląd Filmów Animowanych Dzieci „halo echo 2017”

w Centrum Technologii Audiowizualnych - udział w pokazie konkursowym

 

- Wyjście do kina Nowe Horyzonty w ramach projektu Szkoła w Mieście na film pt. „Balerina”

 

- Udział w ogólnopolski konkursie literackim „Popisz się talentem” zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era we współpracy z redaktorem naczelnym magazynu literackiego „Świerszczyk”– nagroda główna dla Nataszy Marszalskiej.

 

Czerwiec:

 

- Wycieczka integracyjna z okazji Dnia Dziecka do Centrum Nauki o Ziemi w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie/Świerzawie (warsztaty paleontologiczne).

 

- Udział w sobotnim Pikniku Sportowo-Rekreacyjnym. Przekazanie Flagi The World Games.

- Udział w apelu z okazji Dnia Dziecka.

- Alarm przeciwpożarowy.

- Warsztaty wychowawcze z pedagogiem szkolnym poświęcone przeciwdziałaniu agresji słownej i fizycznej.


 


 

Wychowawczyni:

Liliana Chmielnicka

Zakres programowy diagnozy majowej (16-17) na zakończenie klasy III z edukacji polonistycznej i matematycznej:

Edukacja polonistyczna:

1. Czytanie ze zrozumieniem tekstu informacyjnego

- Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji. Uzupełnianie informacji na temat planu dnia.

2. Uzupełnianie treści listu właściwymi literami.

3. Wykazanie się znajomością źródeł, gdzie szukać poprawnej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

4. Rozpoznawanie rzeczowników, czasowników, przymiotników– uzupełnianie tabelki.

5. Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

6. Napisanie pięciu logicznie powiązanych zdań na zadany temat.

Edukacja matematyczna z przyrodniczą:

- Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100, dodawanie i odejmowanie liczb typu 130+230=;    560-220=;

- Zapisywanie liczb cyframi, słowami, znajomość znaków rzymskich do XII.

- Zamiana dekagramów na kilogramy, godzin na minuty, złotych na grosze, metrów na centymetry.

- Rozpoznawanie zdań prawdziwych i fałszywych.

- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

- Porównywanie liczb powyżej 1000 wstawiając znaki >, <, =.

- Segregowanie śmieci na plastik, metale, papier, szkło.

 

wychowawczyni:

Liliana Chmielnicka

Działania z programu wychowawczego zrealizowane w klasie III b

w I semestrze roku szkolnego 2016/17

Więcej…