Get Adobe Flash player

 

GRONO PEDAGOGICZNE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 WE WROCŁAWIU

 


dyrektor - Edyta Krajewska

wicedyrektor - Iwona Lipowska-Dudzik

 

 

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego:

Liliana Chmielnicka

Wioletta Majewska-Krzemień

Elżbieta Mierzwa

Magdalena Mola

Elżbieta Nowak

Małgorzata Prędkiewicz

Joanna Sokalska

Justyna Stasiak

Krystyna Wilanowska

Anna Zaremba

Małgorzata Zgoła

 

Nauczyciele świetlicy:

Karolina Borowiecka

Katarzyna Kowal

Sylwia Kutrzuba

Sylwia Motyl

Karolina Słabolepsza

Maria Wędrychowicz

Agnieszka Wojciechowicz

 

Nauczyciele języka polskiego:

Błażej Krok

Justyna Rządeczko

Edyta Sawicka

 

Nauczyciele historii:

Mariola Rzeźniczak

Ewa Skrzywanek

 

Nauczyciele matematyki i informatyki:

Marta Białecka

Anna Jakubiec

Halina Kania

Maciej Majorowski

 

Nauczyciele przyrody:

Edyta Milejska

Beata Romińska

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

Marlena Marcinkiewicz

Izabela Zamroziewicz

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Agnieszka Dębska

Agata Gołąbek

Magdalena Ratajczyk

Ilona Toczek

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Nina Burhardt

Dariusz Czanerle

Paweł Drob

Nina Surma

 

Nauczyciele religii:

Justyna Pondel

Małgorzata Rzeszutek

 

Nauczyciel etyki:

Krystian Piątek

 

Nauczyciele muzyki:

Danuta Bromirska-Pawłowicz

Anna Skoczylas

 

Nauczyciel plastyki i techniki:

Małgorzata Wysocka

 

Pedagog:

Arletta Baranowska

Ewelina Kluzowicz (klasy 1-3)

Magdalena Puszyńska (surdopedagog)

Joanna Rzeczkowska (klasy 4-6)